o nama

Udruženje „Centar za demografska istraživanja“ je naučno-stručna, nevladina, vanstranačka, dobrovoljna organizacija, sa statusom udruženja građana, koja učlanjuje demografe, geografe i druga pravna i fizička lica radi korištenja demografskih znanja u cilju rješavanja demografskih problema, koja prihvataju program rada i odredbe Statuta udruženja.

istraživanja
projekti ankete publikacije radovi video

projekti

Populaciona obuka u školama Republike Srpske (*.pdf)

Centar za demografska istraživanja je 2020. godine bio nosilac naučno-istraživačkog projekta: „Populaciona obuka u školama Republike Srpske“, koji je sufinansiralo Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike Srpske.

Demografsкi razvoj i populaciona politiкa Republiкe Srpsкe – analiza stanja i prijedlog mjera (*.pdf)

Centar za demografska istraživanja je 2019. godine bio nosilac naučno-istraživačkog projekta: „Demografski razvoj i populaciona politika Republike Srpske – analiza stanja i prijedlog mjera“, koji je odobren Odlukom Službe predsjednika Republike Srpske g-đe Željke Cvijanović.

Demografsкa кretanja i populaciona politiкa u jedinicama loкalne samuprave u Republici Srpsкoj – analiza stanja i prijedlog mjera (*.pdf)

Centar za demografska istraživanja je 2019. godine bio nosilac naučno-istraživačkog projekta: „Demografska kretanja i populaciona politika u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj – analiza stanja i prijedlog mjera“, koji je sufinansirao Savez opština i gradova Republike Srpske.

Fertilni кapacitet i stavovi o planiranju porodice porodilja UKC RS Banja Luкa (*.pdf)

Centar za demografska istraživanja je 2019. godine bio partner Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u realizaciji naučno-istraživačkog projekta: „Fertilni kapacitet i stavovi o planiranju porodice porodilja UКC RS Banja Luka“, koji je sufinansiralo Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Uporedna analiza demografsкih i socio-eкonomsкih obilježja u naseljima opština Suкth i Prijedor (*.pdf)

Centar za demografska istraživanja je 2009. godine bio nosilac naučno-istraživačkog projekta: „Uporedna analiza demografskih i socio-ekonomskih obilježja u naseljima opština Sukth i Prijedor“, koji je sufinansirao Savez opština i gradova Republike Srpske.

Demografsкa i socio-eкonomsкa analiza u naseljima opštine Prijedor (*.pdf)

Centar za demografska istraživanja je 2009. godine bio nosilac naučno-istraživačkog projekta: „Demografska i socio-ekonomska analiza u naseljima opštine Prijedor“, koji je sufinansirao Savez opština i gradova Republike Srpske.

Savremeni demografsкi i socio-eкonomsкi procesi i problemi u Republici Srpsкoj (*.pdf)

Centar za demografska istraživanja je 2008. godine bio nosilac naučno-istraživačkog projekta: „Savremeni demografski i socio-ekonomski procesi i problemi u Republici Srpskoj“, koji su sufinansiraliMinistarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske i Skupština grada Banja Luka.

Stanje i кorištenje prostora i demografsкi razvoj opštine Novi Grad (*.pdf)

Centar za demografska istraživanja je 2005. godine bio nosilac naučno-istraživačkog projekta: „Stanje i korištenje prostora i demografski razvoj opštine Novi Grad“, koji je finansirala Skupština opštine Novi Grad.

ankete

Upitnik za zaposlene žene mlađe od 50 godina u svrhu analize stavova o usklađenosti rada i roditeljstva (*.pdf)

Anketno istraživanje sprovedeno je na uzorku većem od 1.000 anketiranih zaposlenih žena u mjesecu junu i julu 2019. godine. Anketiranje je sprovedeno na području banjalučke regije u državnom i privatnom sektoru u više od 40 različitih institucija, organizacija, zavoda, privrednih subjekata i uslužno-zanatskih i preduzetničkih radnji.

Upitnik za porodilju (analiza fertilnog kapaciteta i stavova o planiranju porodice) (*.pdf)

Anketa je sprovedena je na uzorku od 536 porodilja u mjesecu martu i aprilu 2019. godine. Jedan dio anketnih upitnika popunjavale su porodilje na Кlinici za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra u Banjoj Luci, dok je drugi dio anketnog istraživanja proveden je u Savjetovalištu za novorođenčad i dojenčad Doma zdravlja u Banjoj Luci.

Upitnik za stavove o načinu realizacije programa populacione obuke u školama u Republici Srpskoj (*.pdf)

Anketa je sprovedena u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom u kojoj je obuhvaćeno više od 3.000 učitelja, vjeroučitelja, profesora i pedagoga na savjetovanjima širom Republike Srpske u avgustu mjesecu 2019. godine.

Upitnik za istraživanje stavova i namjera stanovništva o iseljavanju (*.pdf)

Istraživanje je sprovedeno je u junu i julu 2019. godine na uzorku većem od 130 stanovnika ispred Konzulata Republike Slovenije u gradu Banjoj Luci.

publikacije

Stanovništvo Republiкe Srpsкe – demografski faktori i pokazatelji (link)

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je 2018. godine izdao naučnu monografiju „STANOVNIŠTVO REPUBLIКE SRPSКE - demografski faktori i pokazatelji” čiji su autori prof. dr Draško Marinković i Aleksandar Majić, ma.

Demografsкe determinante populacione politiкe Republiкe Srpsкe (link)

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je 2014. godine izdao naučnu monografiju „DEMOGRAFSКE DETERMINANTE POPULACIONE POLITIКE REPUBLIКE SRPSКE” čiji je autor prof. dr Draško Marinković.

radovi

Socio-demografska analiza stavova porodilja o planiranju porodice i mjerama populacione politike u Republici Srpskoj(link)

D. Marinković, R. Perić-Romić, A. Petrašević, V.Perendija, A. Majić: Socio-demografska analiza stavova porodilja o planiranju porodice i mjerama populacione politike u Republici Srpskoj, časopis Demografija, No. 17, Beograd, 2020., str. 55-73.

Usklađivanje rada i roditeljstva – stavovi zaposlenih žena u Gradu Banjoj Luci (link)

D. Marinković, A. Petrašević, A. Majić: Usklađivanje rada i roditeljstva – stavovi zaposlenih žena u Gradu Banjoj Luci, GLASNIК/HERALD, Geografsko društvo Republike Srpske i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Vol. XXIV, No. 24, Banja Luka, 2020., str. 107-125.

Promena broja stanovnika Grada Istočno Sarajevo u međupopisnom periodu 1991-2013 (link)

M. Lukić Tanović, D. Marinković, A. Majić: Promena broja stanovnika Grada Istočno Sarajevo u međupopisnom periodu 1991-2013, časopis Stanovništvo, Vol. 00 (0), Beograd, 2019., str. 1-17.

Fertilne karakteristike stanovništva Republike Srpske (link)

A Majić, D. Marinković: Fertilne karakteristike stanovništva Republike Srpske, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Vol. 167 (3), Novi Sad, 2018., str. 433-443.

Fertilne karakteristike stanovništva Grada Istočno Sarajevo (link)

M. Lukić Tanović, D. Marinković: Fertilne karakteristike stanovništva Grada Istočno Sarajevo, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Vol. 167 (3), Novi Sad, 2018., str. 369-379.

Karakteristike hipsometrijskog razmještaja stanovništva Republike Srpske (link)

A. Petrašević, A. Majić: Karakteristike hipsometrijskog razmještaja stanovništva Republike Srpske, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Vol. 167 (3), Novi Sad, 2018., str. 101-110.

Urbana i ruralna naselja na prostoru grada Istočno Sarajevo (link)

M. Lukić Tanović, D. Marinković: Urbana i ruralna naselja na prostoru grada Istočno Sarajevo, Glasniк/Herald, Vol. XXII, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka, 2018., str. 49-60.

Nezaposlenost stanovništva Republike Srpske – prostorno-demografske karakteristike (link)

S. Stanivuk, D. Marinković: Nezaposlenost stanovništva Republike Srpske – prostorno-demografske karakteristike, Glasniк/Herald, Vol. XXI, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka, 2017., str. 71-89.

The Disintegration of Settlements in Bosnia and Herzegovina – The example of Sarajevo/East Sarajevo (link)

M. Lukic Tanović, D. Marinković: The Disintegration of Settlements in Bosnia and Herzegovina – The example of Sarajevo/East Sarajevo, 3rd International Scientific Conference Geobalcanica 2017, Skopje, Macedonia, 2017., pp. 183-189.

Pokazatelji razmještaja stanovništva Republike Srpske (link)

A. Majić, D. Marinković: Pokazatelji razmještaja stanovništva Republike Srpske, Demografija – međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja, Vol. XIII, Institut za demografiju, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, 2016., str. 49-67.

Hipsometrijski razmještaj stanovništva Republike Srpske (link)

A. Majić, D. Marinković: Hipsometrijski razmještaj stanovništva Republike Srpske, Glasniк/Herald, Vol. XX, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka, 2016., str. 57-76.

Seasonality of Marriages in the Sajkaska Region (North Serbia) 1869 to 2011 (link)

D. Arsenović, B. Djurdjev, B. Pajtić, D. Marinković, L. Ivanović Bibić: Seasonality of Marriages in the Sajkaska Region (North Serbia) 1869 to 2011, Journal of Family History, Vol. 40 (4), 2015., pp. 485-497.

Пространственная дифференциация Республики Сербскoй как последствие демографического развития и изменений в системе расселения (link)

М. Мандич, Д. Маринкович, А. Майич: Пространственная дифференциация Республики Сербскoй как последствие демографического развития и изменений в системе расселения. VI Ежегодная научная Ассамблея АРГО, Симферо́поль, 2015., стр. 291-298.

Determinants of demographic development of the Republic of Srpska at the beginning of the 21th century (link)

D. Marinković, A. Majić: Determinants of demographic development of the Republic of Srpska at the beginning of the 21th century, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Vol. 148, Novi Sad, 2014., pp. 619-628.

Reproduktivno ponašanje adolescenata na prostoru Republike Srpske – rezultati ankete (link)

D. Marinković: Reproduktivno ponašanje adolescenata na prostoru Republike Srpske – rezultati ankete, časopis Sкup, Univerzitet u Banjoj Luci – Prirodno-matematički fakultet, Vol. 6 (1), Banja Luka, 2014., str. 3-17.

Prostorna distribucija učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj u periodu 1996–2013. godine (link)

D. Marinković, A. Majić: Prostorna distribucija učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj u periodu 1996–2013. godine, Glasniк/Herald, Vol. XVIII, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka, 2014., str. 71-85.

Preliminarni rezultati popisa stanovništva Republike Srpske 2013. i njegova uporedivost sa prethodnim popisom iz 1991. godine (link)

D. Marinković, R. Vranješ: Preliminarni rezultati popisa stanovništva Republike Srpske 2013. i njegova uporedivost sa prethodnim popisom iz 1991. godine, Demografija - međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja, Vol. X, Institut za demografiju, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, 2013., str. 35-46.

Populaciona politika i planiranje porodice u Republici Srpskoj – stanje i tendencije (link)

D. Marinković, A. Majić: Populaciona politika i planiranje porodice u Republici Srpskoj – stanje i tendencije, Glasniк/Herald, Vol. XVII, Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka, 2013., str. 69-85.

Promjene u mortalitetu stanovništva Republike Srpske u periodu 1996–2010. godine – faktori i posljedice (link)

D. Marinković, A. Majić: Promjene u mortalitetu stanovništva Republike Srpske u periodu 1996–2010. godine – faktori i posljedice, Demografija - međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja, Vol. IX, Institut za demografiju, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, 2012., str. 27-44.

Demografske posljedice razmještaja izbjeglog i raseljenog stanovništva Republike Srpske (link)

D. Marinković: Demografske posljedice razmještaja izbjeglog i raseljenog stanovništva Republike Srpske, Migracije, krize i ratni sukobi na Balkanu s kraja 20. veka, Društvo demografa Srbije, Beograd, 2011., str. 131-141.

-

Influence of Forced migrations on changes of Demographic structure and creation of illegal settlementes in the Municipality of Prijedor (link)

D. Marinković, D. Bajić: Influence of Forced migrations on changes of Demographic structure and creation of illegal settlementes in the Municipality of Prijedor, Geographica Timisiensis, Universitatea de Vest din Timisoara, Vol. XIX (1), Timisoara, 2010., pp. 125-134.

Demografski razvoj i sprovođenje mjera populacione politike u Republici Srpskoj (link)

D. Marinković: Demografski razvoj i sprovođenje mjera populacione politike u Republici Srpskoj, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Vol. 131, Novi Sad, 2010., str. 33-43.

Analiza fertilnih karakteristika, socio-ekonomskog statusa i stavova o planiranju porodice kod porodilja u Republici Srpskoj (link)

D. Marinković: Analiza fertilnih karakteristika, socio-ekonomskog statusa i stavova o planiranju porodice kod porodilja u Republici Srpskoj, Demografija – međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja, Vol. VI, Institut za demografiju, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, 2009., str. 65-76.

Strengthening cross-border cooperationin the Western Balkan regarding migration management (link)

S. Božić, D. Marinković, V. Grečić, V. Petronijević, S. Lazaroiu, A. Кrasteva, I. Bimbilovski, Z. Daskalovski, S. Кostovska, M. Risteska: Strengthening cross-border cooperationin the Western Balkan regarding migration management, Group 484, Belgrade, 2007., pp. 1-240.

Prostorno-demografske posljedice procesa izbjeglištva u Republici Srpskoj (link)

D. Marinković, B. Marinković: Prostorno-demografske posljedice procesa izbjeglištva u Republici Srpskoj, Demografija – međunarodni časopis za demografska i ostala društvena istraživanja, Vol. IV, Institut za demografiju, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, 2007., str. 117-128.

Stanje i perspektive demografskog razvoja Republike Srpske (link)

D. Marinković: Stanje i perspektive demografskog razvoja Republike Srpske, Zbornik Matice srpske za društvene nauke, Vol. 121, Novi Sad, 2006., str. 435-444.

video (YouTube)

Prof. dr Draško Marinković u emisiji Jutarnji program (14.12.2020. godine)

Prof. dr Draško Marinković u emisiji Roditeljski kutak (08.07.2020. godine)

Prof. dr Draško Marinković u emisiji Argument više (05.12.2019. godine)

Konferencija Centra za demografska istraživanja (20.11.2019. godine)

Konferencija Centra za demografska istraživanja (20.11.2019. godine)

Prof. dr Draško Marinković - gostovanje u Srpskoj danas (13.11.2019. godine)

Uloga medija u populacionoj politici (13.11.2019. godine)

Populaciona politika lokalne samouprave (30.10.2019. godine)

Prof. dr Draško Marinković u emisiji Jedan na jedan (17.09.2019. godine)

Prof. dr Draško Marinković u emisiji Potez (17.09.2019. godine)

Predstavljanje studije Centra za demografska istraživanja (11.09.2019. godine)

Prof. dr Draško Marinković - predavanje u eparhiji Zvorničko-tuzlanskoj (21.08.2019. godine)

Prof. dr Draško Marinković u emisiji Potez (18.06.2019. godine)

Konferencija u Palati Predsjednice Republike Srpske (13.05.2019. godine)

kontakti

Prof. dr Draško Marinković

predsjednik

biografija

drasko.marinkovic@pmf.unibl.org
00 387 65 610 861

Aleksandar Majić ma.

zamjenik predsjednika

biografija

aleksandar.majic@pmf.unibl.org
00 387 65 173 006